مبدا
مقصد
.

Vincci Gala 4 ستاره‌

Ronda Sant Pere, 32 - بارسلون

خدمات

  • عمومی عمومی
    • 14:00 :ساعت شروع پذیرش
    • 12:00 ساعت پایان خروج
    • حیوانات خانگی مجاز نیست

شماره ثبت نام توریسم: HB-004592